Rychlá navigace:

..., aby všichni jedno byli. (Jan 17,21)


Táborová sekce

Věnuje se pořádání letních táborů pro děti a mládež.

Skautská sekce

Sdružuje YMCA SKAUTské oddíly.