YMCA SKAUT je spolkem hlásícím se ke společenství YMCA a zároveň ke skautskému hnutí. Propojení světově nejrozšířenější mládežnické organizace (YMCA) a celosvětově nejrozšířenějšího hnutí (skauting) nám dává smysl. Naším cílem je vychovávat děti a mládež v duchu morálních zásad, zodpovědnosti vůči ostatním i přírodě, vlastenectví.

 

www.ymca.cz

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2022 dotaci na realizaci projektů:

v programu Rozvoj MTZ mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže na projekt Obnova vybavení skautů 63 300 Kč

Děkujeme!

Podporují nás...

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Nemusíme tedy nutně vlastnit velký majetek, abychom byli bohatými. Přesto však jdou finanční prostředky ruku v ruce s ochotou pracovat a dávat se druhým.