YMCA SKAUT je spolkem hlásícím se ke společenství YMCA a zároveň ke skautskému hnutí. Propojení světově nejrozšířenější mládežnické organizace (YMCA) a celosvětově nejrozšířenějšího hnutí (skauting) nám dává smysl. Naším cílem je vychovávat děti a mládež v duchu morálních zásad, zodpovědnosti vůči ostatním i přírodě, vlastenectví.

 

www.ymca.cz

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2019 dotaci na realizaci projektů:

v programu Rozvoj materiálně-technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže na projekt Vybavení pro činnost 115 900 Kč
v programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO na projekt Podpora rodin v Domaníně 30 000 Kč
v programu pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na projekt O vodě 20 000 Kč

Podporují nás...

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Nemusíme tedy nutně vlastnit velký majetek, abychom byli bohatými. Přesto však jdou finanční prostředky ruku v ruce s ochotou pracovat a dávat se druhým.