YMCA SKAUT je spolkem hlásícím se ke společenství YMCA a zároveň ke skautskému hnutí. Propojení světově nejrozšířenější mládežnické organizace (YMCA) a celosvětově nejrozšířenějšího hnutí (skauting) nám dává smysl. Naším cílem je vychovávat děti a mládež v duchu morálních zásad, zodpovědnosti vůči ostatním i přírodě, vlastenectví.

 

www.ymca.cz

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2021 dotaci na realizaci projektů:

v programu Rozvoj MTZ mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže na projekt Obnova vybavení skautů 31 200 Kč

v programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO na projekt Podpora rodin v Domaníně 48 000 Kč

Děkujeme!

Podporují nás...

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Nemusíme tedy nutně vlastnit velký majetek, abychom byli bohatými. Přesto však jdou finanční prostředky ruku v ruce s ochotou pracovat a dávat se druhým.