YMCA SKAUT je spolkem hlásícím se ke společenství YMCA a zároveň ke skautskému hnutí. Propojení světově nejrozšířenější mládežnické organizace (YMCA) a celosvětově nejrozšířenějšího hnutí (skauting) nám dává smysl. Naším cílem je vychovávat děti a mládež v duchu morálních zásad, zodpovědnosti vůči ostatním i přírodě, vlastenectví.

 

www.ymca.cz

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2020 dotaci na realizaci projektů:

v programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO na projekt Zdravá rodina ve Švábenicích 25 000 Kč

Podporují nás...

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Nemusíme tedy nutně vlastnit velký majetek, abychom byli bohatými. Přesto však jdou finanční prostředky ruku v ruce s ochotou pracovat a dávat se druhým.