Projekty

Je spousta možností, jak činit na tomto světě dobro. Krom pravidelné činnosti se tedy zapojujeme i do projektů, ať už se týkají lidských práv, sociální podpory či jen šíření světla. Uděláme tak něco málo pro druhé a ještě tím vychováváme své členy.
Máte-li chuť a možnost, podpořte je!

Betlémské světlo

Maraton psaní dopisů

Tříkrálová sbírka

Světluška