Školení

Vzdělávání je pro nás důležité, ať už jde o základní vzdělání skautské (rádcovský, čekatelský kurz), školení hlavních vedoucích i pro veřejnost.
Krom námi pořádaných školení se mají naši členové možnost účastnit i specializovaných kurzů (například kurz lanových překážek, Zdrsem pro zdravotníky apod.).

V současné chvíli nemáme vypsáno žádné školení.