Blog

koronavirus

Opatření a pravidla od 1. září 2021

Akce do 20 osob uvnitř i venku:

 • bez testů
 • roušky dle aktuálně platných opatření

Akce více jak 20 osob (1000 osob uvnitř/2000 osob venku):

 • roušky dle aktuálně platných opatření
 • osoby nad 6 let věku s negativním testem
 • vedení evidence docházky
 • účastníci jsou bez klinických známek onemocnění
 • účastníci se prokáží ONT (očkování/nemoc/test)
 • u vícedenních akcí se ONT prokáže při nástupu na akci a dále každých 7 dní

ONT lze prokázat následujícím způsobem:

Očkování:

 • očkování, kdy uběhlo min. 14 dní od dokončeného schématu

Nemoc (prodělání):

 • laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, kdy od testu neuplynulo více než 180 dní

Testy:

 • potvrzení z veřejného testovacího místa, že podstoupil antigenní test nejdéle před 7 dny s negativním výsledkem
 • čestné prohlášení (mladší 18 let prohlášení zákonného zástupce), že podstoupil antigenní test nejdéle před 7 dny ve škole/školském zařízení s neg. výsledkem vzor děti; vzor dospělí studenti
 • podstoupí antigenní test na místě (před začátkem) s neg. výsledkem
 • potvrzení, že podstoupila max před 24 hodinami online test s neg. výsledkem
 • potvrzení z testování PCR testem nejdéle před 7 dny s negativním výsledkem

Celé nařízení (od 01.09.) s vyznačenou částí, která se nás týká, najdete zde.