Blog

vzdělávání

Osobnostní rozvoj dobrovolníků

S dvouměsíčním zpožděním jsme se dozvěděli výsledky přidělení dotace z MŠMT. Jedna z oblastí, na které jsme finanční podporu žádali, byla rozvoj našich dobrovolníků. V klubovně na Průchodní bychom (kromě jiného) rádi uspořádali několik akcí, které pomůžou osobnímu rozvoji skautských vedoucích (semináře externích lektorů). Krom toho samozřejmě plánujeme i akce v naší režii.

Prosíme, hlasujte zde, zda byste měli (předběžně) zájem, případně doplňte tipy.