Otevřená klubovna

Program vznikl při skautských oddílech převážně v menších městech z důvodu poptávky po jiném než skautském programu. Zahrnuje v sobě různé zájmové kroužky i pravidelné akce pro veřejnost, které jsou povětšinou zaměřené na výtvarnou činnost pro děti i jejich rodiče. Kroužky mnohde vedou bývalí členové skautských oddílů, ale i skauti stále aktivní.