Blog

vzdělávání

Čekatelský kurz

V roce 2023 se uskuteční čekatelský kurz, a to v termínech 19.–26. 8. a 10.–12. 11. 2023. Čekali jsme velký zájem a chtěli jsme udělat dva běhy za sebou. Nicméně velký zájem není a stále jsou volné kapacity. Příští rok tedy ČK pořádán nebude, přihlaste se nyní! Kurzy budou probíhat v pravidelných dvouletých intervalech, sudý rok RK, lichý…

vzdělávání

Osobnostní rozvoj dobrovolníků

S dvouměsíčním zpožděním jsme se dozvěděli výsledky přidělení dotace z MŠMT. Jedna z oblastí, na které jsme finanční podporu žádali, byla rozvoj našich dobrovolníků. V klubovně na Průchodní bychom (kromě jiného) rádi uspořádali několik akcí, které pomůžou osobnímu rozvoji skautských vedoucích (semináře externích lektorů). Krom toho samozřejmě plánujeme i akce v naší režii. Prosíme, hlasujte zde,…